Nytt fra Hamar ok Nr 14/23 – uke 53/23

Noe nytt fra Hamar ok nr 14/23 – uke 50/23 den 17. desember 2023 – Mjøs-o, bedrifts-o, Stenfjellhytta, god jul

Mjøs-o og penger

Mjøs-o-årsmøtet ble avholdt 6. november. Alt på det jevne i 2023 og alle klubber berømmer aktiviteten. Øyvind Ranestad og Mette Østby deltok for Hamar ok. Av Lotteri- og stiftelses tilsynet er Innlandet o-krets/Mjøs-o tildelt  kr 360 000 til mangfolds- og inkluderings tiltak. Midlene vil styrke aktiviteten og gi mulighet til flere og bedre samlinger. Nå gjelder det bare at Hamar ok`s unge medlemmer melder seg i sesongen 2024.

 Bedrifts-o-idretten frir til de aktive klubbene i større grad enn før

Til årsmøtet i bedrifts-o-idrettskretsen 13. desember forelå flere forslag om å få o-klubbene til å arrangere bedrifts-o-løp. Enten for bedriftsklubbene eller direkte, eller flytte sine treningsløp til bedrifts-o-løp tirsdagene. Bakgrunnen er at bedrift-o-idretten har færre bedriftsklubber å basere virksomheten på og dermed ikke får fylt opp terminlisten. Det har vært en markant nedgang i antall startende i 2022 og 2023 og fire løp ble ikke arrangert i år. Einar Lund deltok på møtet og framholdt at dersom dette skal utvikles må bedrifts-o-idretten vurdere et mer avklart forhold  til o-klubbene. Både for bedrifts-o-terminlisten og klubbenes terminlister for treningsløp, de økonomiske betingelsene for o-idrettens medvirkning og at Eventor kan brukes som påmeldings- og resultat system (eventuelt for de løpene som o-klubbene kan arrangere). Konklusjonen på årsmøtet var at det nye bedrifts-o-utvalget (Sparebank 1 Østlandet) skulle vurdere situasjonen og ta nødvendig henvendelse til o-klubbene.

Årsmøtet i Hamar o-klubb er satt til torsdag 22. februar 2024
Minner igjen om frist for innsending av rapporter,  mandag 8. januar 2024 og evt. frasigelse av årsmøte valgte verv til valgkomiteens Trond Feiring og frasigelse av styre oppnevnte verv til styreleder Lund er samme dato.

Stenfjellhytta åpner 2. juledag
Alle hyttene til HHT åpner samtidig, kl. 11.00, Stenfjellhytta stenger kl. 16.00. Regner med å se mange o-løpere der utover. Alle «reklame» for øvrig om hyttene finnes på HHTs hjemmesider: https://www.dnt.no/dnt-der-du-er/hht/aktuelt/apningstider-for-serveringshyttene-vinteren-202324/

Vi mangler serverings vakter 30. des. og etter hvert noen helger/del av helger første del av vinteren. Påmelding til vakttjeneste her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDIM5D8AmWe8mmp8Tyt8mCy5NqKjN5ldILRcVjsBktY/edit#gid=0

 Så er det til slutt bare å ønske g-o-d j-u-l og g-o-d-t nytt o-år

Mvh

Einar Lund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *