TRENINGSLØP – ARRANGØRER 2021

Arrangøroversikt følger under, men endringer kan forekomme og det er klubbens aktivitetskalender som til enhver tid er gjeldende. Vi samarbeider med Vang o-lag og treningene arrangeres omtrent annenhver gang av klubbene.
PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN VIL SOM PLAN B, TRENINGSLØYPENE BLI LAGT UT SOM “UKENS LØYPE”. DA KUN MED POSTSKJERMER, OG KART MED LØYPE BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN FOR NEDLASTING. MAN KAN DA GJENNOMFØRE TRENINGSLØPET NÅR MAN SELV ØNSKER I PERIODEN TORSDAG-ONSDAG.

Ansvarlig for arrangementet skal i korte trekk legge løyper, sette ut postutstyr, føre liste over deltakere og plukke postutstyret inn igjen. Ansvarlig for arrangementet har fått instruks tilsendt med epost. Kofferten med utstyr hentes hos Edvin Elisenberg, Skogbrynet 11, 2316 Hamar. Telefon 908 23 001. Kart med løyper fås også hos Edvin, eventuelt fra Terje G etter avtale. Terje G må ha løypene snarest, enten i Ocad eller på papir, for å klargjøre til print av kartene.
Hamar OK vil arrangere de fleste treningene med utgangspunkt fra Prestrud skole. Der vil de yngste holde til mens de øvrige vil ha sin del av treningen i Furuberget. Det blir ikke tradisjonelle treningsløyper på alle disse treningene, noen kan ha ulike o-tekniske øvelser. Disse blir utforma slik at de gir o-teknisk verdi for alle ferdighetsnivåer.

Treningsløpsoversikt Hamar og Vang 2021 m/ansvarlige

 

Dato Dag Arrangør Sted Merknad Ansvarlig
8.april Torsdag Vang Ridabu
15.april Torsdag Hamar Prestrud skole      Jevne/Arnesen
22.april Torsdag Vang Ingeberg skole
29.april Torsdag Hamar Prestrud skole      Mikalsen / Volden
6.mai Torsdag Vang Greftenmoen
13.mai Torsdag Hamar Prestrud skole  Tømmervold/Bergersen
13.mai Torsdag Vang Basecamp, Flekkenga Ingeberg FinnFrem-dag
20.mai Torsdag Vang Ingeberg
27.mai Torsdag Hamar Prestrud skole       Oskal/Grøndalen
3.juni Torsdag Vang Gåsbu
10.juni Torsdag Hamar Jernbanemuseet  Søndmør/Elisenberg
17.juni Torsdag Vang Gåsbu
SOMMERFERIE
12.august Torsdag Vang Gåsbu
19.august Torsdag Hamar Prestrud skole         Lome/Lien
26.august Torsdag Vang Ridabu
2.sept Torsdag Hamar Prestrud skole  Sprint         Malm/Bang
9.sept Torsdag Vang Greftenmoen
16.sept Torsdag Hamar Prestrud skole       Rønning/Huber
23.sept Torsdag Vang Gåsbu

Treningene starter kl 17:30.

Informasjon om treningene

I år er det 3 løypeleggere som har tatt på seg å legge løyper til alle våre torsdagssamlinger (dette blir derfor ikke oppgaven til arrangør i år):
15/4, 29/4, 13/5:      Vegard Ranestad
27/5, 10/5:                 Erik Grøndalen
19/8, 2/9, 16/9:         Gudbrand Lien

Oppgavene blir å sette ut poster (kun postflagg i vårsesongen, ingen stemplingsenheter), oppmøte i god tid før 17:30 for å levere ut kart og registrere alle deltakere (forbehold om at det ikke blir anledning til fysiske samlinger i vårsesongen).

Løyper: Vår: N, Lett-C, A. Høst: Rekrutt, Lett C, AK, AL.

Løypene blir stående en uke som ukas løype(r). Les mer på vår Facebook side her.
Tas inn igjen etter en uke slik at det er klart til ny bruk hver 14. dag.

Treningsløpskofferten er fortsatt plassert på trappa til Elisenberg.

NB! Dersom oppsatt dato ikke passer, er det arrangørs egen oppgave å bytte med noen andre, eller skaffe andre personer til oppgaven.

På forhånd takk for hjelpa, og lykke til!