TRENINGSLØP – ARRANGØRER 2022

Arrangøroversikt følger under, men endringer kan forekomme og det er klubbens aktivitetskalender som til enhver tid er gjeldende. Vi samarbeider med Vang o-lag og treningene arrangeres omtrent annenhver gang av klubbene.

Ansvarlig for arrangementet skal i korte trekk sette ut postutstyr, føre liste over deltakere og plukke postutstyret inn igjen. Ansvarlig for arrangementet har fått instruks tilsendt med epost. Kofferten med utstyr hentes hos Edvin Elisenberg, Skogbrynet 11, 2316 Hamar. Telefon 908 23 001. Kart med løyper fås også hos Edvin, eventuelt fra Terje G som printer dem, etter avtale.

Som regel er det 2 løyper på hver trening. I tillegg har de yngste ofte parallelt opplegg på samme sted.
Noen av treningsløpene har i tillegg “ukens løyper”. Da skal stemplingsenhetene tas inn, skjermene skal henge ute til og med onsdag kommende uke.

Treningsløpsoversikt Hamar og Vang 2022 m/ansvarlige

Dato Arrangør Sted Merknad Ansvarlig
21.april Hamar Greveløkka Lome/Lome
28.april Vang Ridabu skole
5.mai Hamar Hol barnehage  «Ukas løyper» Jevne/Arnesen
12.mai Vang Lunden skole
19.mai Hamar Gubbestua «Ukas løyper» Malm/Elisenberg
26.mai Vang Flekkenga Ingeberg Finn Frem-dag
2.juni Vang Gåsbu
9.juni Vang Gåsbu
16.juni Hamar Domkirkeodden Volden/Mikalsen
SOMMERFERIE
18.august Ringsaker OK Vollkoia Klubbmesterskap langdist.
25.august Hamar Nedre vanntank, Lyren, Furuberget Tømmervold/Ryen
1.sept Vang Gåsbu
8.sept Hamar Prestrud skole «Ukas løyper» Hjorth/Robøle/Lien
15.sept Vang Gåsbu stadion
22.sept Hamar Gubbestua  «Ukas løyper» Rønning/Huber

TRENINGENE STARTER KL 17.30

Løypeleggere

I år er det 3 løypeleggere som har tatt på seg å legge løyper til alle våre torsdagssamlinger (dette blir derfor ikke oppgaven til arrangør i år):
21/4, 5/5, 19/5:   Vegard Ranestad (+ Torbjørn Løkken)
16/6, 25/8:   Gudbrand Lien
8/9, 22/9:   Erik Grøndalen

NB! Dersom oppsatt dato ikke passer, er det arrangørs egen oppgave å bytte med noen andre, eller skaffe andre personer til oppgaven.

På forhånd takk for hjelpa, og lykke til!