Økonomiske regler og retningslinjer

1. AKTIVITETSKONTINGENTEN
All aktivitet i Hamar OK forutsetter innbetalt medlemskontingent til klubben.
Ved første gangs innmelding i Hamar OK skal det fylles ut og innleveres et medlemsskjema. Etter innmelding i Hamar OK, anses man som medlem inntil man selv melder seg ut. Utmelding må skje innen 1.mai. Den aktive er selv ansvarlig for å melde om aktuelle endringer i opplysninger gitt gjennom tidligere innmeldingsskjema.
Aktivitetskontingent for årsgruppene 9-20, inkluderer treningstilbud og ordinære løp:
– 350,- for årsgruppene 11-12 år.
– 500,- for årsgruppene 13-14 år.
– 800,- for årsgruppene 15-16 år.
– 1000,- for årsgruppene 17 -20 år.
– 1000.- for gruppen satsende løpere over 20 år (satser på NM, NC, store stafetter)
Voksne over 20 år betaler egen startavgift i ordinære løp. Satsende eliteløpere kan søke om dekning av startkontingent.
For å lette kasserers arbeid skal alle innbetalinger skje på orginal faktura. Vi ber også om at familier betaler hver og en av tilsendte fakturaer fremfor å slå sammen alle beløp til et stort – dette av hensyn til føring av regnskap.
Manglende innbetaling kan føre til at løpere ikke får delta på løp.

2. STARTKONTINGENTER
Hamar OK dekker startkontingenten for alle løpere 20 år eller yngre i alle ordinære løp med unntak av ferieløp. Med ferieløp mener en vanligvis flerdagsløp i utlandet i sommerferien, samt enkelte norske ferieløp som Sørlandsgaloppen, Midnattsolgaloppen og andre løp som er naturlige å kombinere med ferie. Løp andre deler av året blir ikke regnet som ferieløp, uansett tidspunkt. Det gjør heller ikke mesterskap innlagt i ferieløp. I tvilstilfeller avgjør påmelder eller sportslig leder hva som regnes som ferieløp.
Hamar OK dekker ikke startkontingent for påmeldte løpere som ikke stiller til start uten gyldig forfall. (sykdom). Påmelder skal ha beskjed om gyldig forfall innen ei uke etter løpet. Alle dekker selv ev. tillegg for etterpåmelding.
I stafetter dekker Hamar OK startkontingent for alle løpere, uansett alder. Det samme gjelder startkontingenter i Norgesmesterskap.

3. LIK DEKNING AV UTGIFTER
I de tilfeller der Hamar OK dekker utgifter ved treninger, samlinger og ved løp, skal alle deltakere innenfor målgruppa motta lik utgiftsdekning.

4. SAMLINGER / LEIRE I KLUBBREGI
I de tilfeller der Hamar OK arrangerer treninger eller samlinger, dekker klubben alle
evt. utgifter til opphold for løpere 20 år eller yngre.
Det vil i etterkant av samlingen bli belastet en egenandel, og størrelsen på denne avhenger av utgiftene:
Utgifter mellom 0.- og kr. 300,- Egendekning.
Utgifter mellom 301.- og kr. 600.- 300.- i egenandel.
Utgifter mellom 601.- og kr. 1000.- 500,- i egenandel.
Utgifter mellom 1001.- og kr. 1500.- 750.- i egenandel.
Utgifter mellom 1501.- og kr.2000,- 1000,- i egenandel.
Utgifter utover 2001.- 50% i egenandel.

5. SAMLINGER / LEIRE I REGI AV MJØS-O/INNLANDS-O
Hamar OK deltar i samarbeidet med Møs-O og Innlands-O som et tilbud til yngre løpere (hhv 20 år og yngre) som et supplement til egne tilbud. Dette er et breddetilbud. Ved treninger og samlinger i Norge (Østfold, HL-forb., NM-forb. osv.) dekker Hamar OK utgiftene til opphold. Det vil i etterkant av samlingen bli belastet en egenandel, og størrelsen på denne avhenger av utgiftene. (se punkt 4.).
Ved tilsvarende samlinger i utlandet blir løperne krevd egenandel som bestemmes av sportslig utvalg i samsvar med styret. Det skal opplyses om egenandelens størrelse og betalingsmåte i god tid før samlingen.

6. EGENANDELER VED FORBUNDS- OG KRETSREPRESENTASJON
NOF`s egenandeler dekkes som regel i sin helhet. Imidlertid kan dekningen reduseres ved sært høye egenandeler. Avgjøres av sportslig utvalg og styret.

7. HOVEDLØPENE FOR YNGRE / O-LANDSLEIREN
Hamar OK ønsker at alle løpere i målgruppa skal få tilbud om å delta. Klubben dekker utgiftene til Hovedløpet felles reise og opphold (inkl.mat).
Ved deltakelse på O-landsleieren gjelder klubbens regler for egenandeler, punkt 4

8. NM Jr/Sr
Hamar OK søker å organisere reise og overnatting. Hamar OK dekker utgiftene til overnatting for alle egne deltakere. Utgifter til mat som ikke blir ordnet felles dekkes av den enkelte. Det vil i etterkant bli fakturert en egenandel og klubbens regler for egenandeler gjelder, se punkt 4.

9. NORGESCUP OG O-IDOL
Hamar OK søker å organisere reise og overnatting. Utgifter til mat som ikke blir ordnet felles dekkes av den enkelte. Det vil i etterkant bli fakturert en egenandel og klubbens regler for egenandeler gjelder, se punkt 4.

10. PRIORITERTE STAFETTER
Hamar OK dekker deler av utgiftene til reise og overnatting for deltakere, uansett alder, i prioriterte stafetter (10mila, Jukola, 25manna, Ungdommens 10mila m.fl. ). Egenandelen bestemmes av sportslig utvalg og styret i god tid før bindende påmelding.

11. LEDERE
I enkelte tilfeller er det nødvendig eller ønskelig at Hamar OK stiller med voksne som ledere/trenere/sjåfører. I disse tilfellene dekker Hamar OK mellom 50% og 100% av utgiftene til reise, opphold, og inkludert losji. Slik kostnadsdekning skal i alle tilfeller være avklart med sportslig utvalg og styret på forhånd. Prosentsatsen må bli avklart samtidig.

12. ANNET
Mat som ikke inngår som del av oppholdet (eks. frokost på hotell eller felles middag), dekkes i alle tilfeller av den enkelte løperen.
Trenere som ønsker å skolere seg får dekt kursavgift og utgifter i forbindelse med trenerkurs/seminar.

13. REISEGODTGJØRELSE
Ved deltakelse i NM jr./sr. Norges-cup / O-idol og samlinger i regi av Mjøs-O må reiseutgifter avklares med sportslig utvalg på forhånd. Normalt dekkes ikke reiseutgifter til arrangement på Østlandsområdet.

14. SKIORIENTERING
Dekning av opphold til skiorientering må avklares med sportslig utvalg på forhånd.