GOD SOMMER 2020 – SOM TURTRAVER!

Turorientering er å finne fram til punkter som er markert i terrenget og avmerket på et kart. Det er disse punktene (terrengdetaljene) som blant orienteringsløpere kalles ”poster”. Årets Turtraver’n består av 60 poster fordelt på 30 vårposter og 30 høstposter. Konvolutter med kart og beskrivelser kan kjøpes i HHT-butikken på Østre torg, Sport1 Olrud, Sport1 CC Hamar og G-sport på Maxi. Kartene kan også kjøpes separat på turorientering.no 

KART:
Furuberget, Frøbergsberget, Imerslundmarka (Ingeberg), Greftenmoen (Øvre Vang), Gåsbu og Tørbustilen i Vangsåsen.

Oversiktskart tur-O

Frøbergsberget har målestokk 1:5000 (1 cm på kartet er 50 m), Furuberget har målestokk 1:7500, Imerslundmarka, Greftenmoen, Gåsbu og Tørbustilen målestokk 1:10000. Ekvidistansen (høydeforskjell mellom høydekurvene) er for Imerslundmarka og Greftenmoen 2,5m, for de andre er ekvidistansen 5m.
Kartene bør beskyttes mot fuktighet med en plastlomme eller lignende.
Forklaring på noen av de mest brukte tegnene på kartene kan du finne her.

POSTENE:

Av vårpostene (1-30) står postene i Furuberget, Imerslundmarka og Greftenmoen ute fra 1. mai til 31. juli, på Gåsbu fra 25. mai til 20. september.

Høstpostene (41 – 60) står ute fra 1. august til 20. september. Høstpostene i Furuberget og Frøbergsberget (31-40) tas inn 11. oktober.

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. I år blir det ingen klippetang inne i skjermen (kanna) på grunn av koronasituasjonen. I stedet må man notere en kode på kontrollkortet, samme kode som man benytter for registrering av postbesøk på turorientering.no.
Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

Vang og Hamar samarbeider om turorienteringen og det vil i tillegg til tur-o konvoluttene være mulig å benytte nettversjonen: http://turorientering.no/hamarok/

Lykke til!