GOD SOMMER 2023 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n-konvolutten inneholder 8  kart med poster inntegnet og et kontrollkort.  En kan også registrere seg og kjøpe turer via nettet: www.turorientering.no

KART OG POSTER:

Område

Målestokk

Ekv.

Poster

Sesong

Furuberget

1:7500

5m

1-10

31-35

29. april – 20. august

29. juli – 15. oktober

Frøbergsberget

1:5000

5m

36-40

29. juli – 15. oktober

Imerslundmarka

1.10000

2,5m

11-16

29. april – 20. august

Greftenmoen

1.10000

2,5m

17-22

29. april – 20. august

Gåsbu

1.10000

5m

23-30

10. juni – 24. september

St. Olav

1.10000

5m

41-47

29. juli – 24. september

Tørbustilen

1.10000

5m

48-54

29. juli – 24. september

Brumund

1.10000

5m

55-60

29. juli – 24. september

Postene er merket i terrenget med en rød og hvit kanne. Koder for nettbasert deltagelse og registrering med app, er klistret på kanna. Når vegen er tørr nok kan det kjøres opp til Lageråkvisla for de som ønsker det.

KONTROLLKORTET:
På kontrollkortet står postens nummer og poengverdi. På baksiden av kontrollkortet finner dere felles tegnforklaring for alle kartene. Ekstra kontrollkort til alle i familien kan kjøpes der dere kjøpte konvolutten. Skriv navn på kortet med en gang, så er det sjanse for å få det igjen hvis det mistes. Kortet kan sendes inn for registrering til Turtraver’n v/Erik Grøndalen, Viborgvegen 17, 2316 Hamar, innen 16. oktober. Kun ett navn pr. kort registreres. Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: erikgr@online.no.

STEMPLING/REGISTRERING

Koden skrives i feltet for postkode. Du kan også «stemple» ved å avlese QR-kode med ap. Se turorientering .no. I konvolutten ligger en konvoluttkode til bruk i app’en.

 

SPESIELLE OPPLYSNINGER:
– Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring.
– På baksiden av denne deltager-informasjonen er et oversiktskart over årets Turtraver-kart.

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt.

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:
Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:
GULL = 450 poeng, SØLV = 350 poeng, BRONSE = 250 poeng.

Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om kontrollkortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere).

Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger, SØLV = gullmerkekrav 10 ganger, GULL = gullmerkekrav 15 ganger, 20-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 20 ganger, 25-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 25 ganger, 30-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 30 ganger, osv.

Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:
Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Erik Grøndalen tlf. 915 16 003 (Hamar OK), Thorvald Sæhlie 477 00 458 (Vang OL)

Torsdag 26. oktober 2023 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Gubbestua, Frøbergsberget, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.

Hilsen Turtraver’n.