GOD SOMMER 2022 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n-konvolutten inneholder 6  kart med poster inntegnet og et klippekort.  En kan også registrere seg og kjøpe turer via nettet: www.turorientering.no

KART OG POSTER:

Område Målestokk Ekvidistanse Poster Sesong
Furuberget 1:7500 5m 1-10

31-35

30.april – 31.juli

1.august – 16.oktober

Frøbergsberget 1:5000 5m 36-40 1.august – 16.oktober
Vårtun 1:10000 2,5m 11-18 30. april – 31. juli
Greftenmoen 1:10000 2,5m 19-23 30. april – 31. juli
Gåsbu 1:10000 5m 24-30

41-48

28. mai – 24. september

1.august – 24. september

Tørbustilen 1:10000 5m 49-60 1.august – 24. september

Postene er merket i terrenget med en rød og hvit kanne. Koder for nettbasert deltagelse og registrering med app, er klistret på kanna.

KLIPPEKORTET:
På klippekortet står postens nummer, beskrivelse av postdetaljen og poengverdi. I postbeskrivelsen betyr N nord, Ø øst, S syd og V vest. På baksiden av klippekortet finner dere felles tegnforklaring for alle kartene. Ekstra klippekort til alle i familien kan kjøpes der dere kjøpte konvolutten. Skriv navn på kortet med en gang, så er det sjanse for å få det igjen hvis det mistes. Kortet kan sendes inn for registrering til Turtraver’n v/Ole Christian Bang Fridtjof Nansens gate, 16 2319 Hamar, innen 20. oktober. Kun ett navn pr. kort registreres. Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: olebang66@gmail.com.

STEMPLING/REGISTRERING

Koden skrives i feltet for postnr.
Fra i år vil det også være mulig og «stemple» ved å avlese QR-kode med app. Se turorientering.no.

 

SPESIELLE OPPLYSNINGER:
– Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring.
– På baksiden av denne deltager-informasjonen er et oversiktskart over årets Turtraver-kart.

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt.

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:
Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:
GULL = 450 poeng, SØLV = 350 poeng, BRONSE = 250 poeng.

Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om klippekortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere).

Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger, SØLV = gullmerkekrav 10 ganger, GULL = gullmerkekrav 15 ganger, 20-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 20 ganger, 25-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 25 ganger, 30-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 30 ganger, osv.

Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:
Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Ole Christian Bang tlf. 951 43 466 (Hamar OK).

Torsdag 27. oktober 2022 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Gubbestua, Frøbergsberget, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.

Hilsen Turtraver’n.