Funksjonærer under pinseløpene 2022 søkes.

Bli med som funksjonær under pinseløpene 2022 mer info på Løten OL sin side.
Kontakt og meld din interesse til;
Jan Olav Tuterud mobil: 47607405
epost: otut@online.no

Stolpejakten

Hamar kommune, utgjør primærtrioen som organiserer det hele. Kartene kan hentes i Hamar rådhus servicekontoret, HHT-butikken/turistkontoret i Strandgata, Ankerskogen svømmehall og sportsbutikker. Kartslipp 1 for områdene Hamar og Ilseng var 9. april, mens kartslipp 2 for Brumundkampen er 10. juni.

Turtraveren 

kommer også straks. Vårpostene skal være ute 30. april. Nærmere info kommer i avisen og på nett 25. – 29. april.

GOD SOMMER 2022 – SOM TURTRAVER!

Les mer om turorientering her.


TRENINGSLØP – ARRANGØRER 2022

Arrangøroversikt følger under, men endringer kan forekomme og det er klubbens aktivitetskalender som til enhver tid er gjeldende. Vi samarbeider med Vang o-lag og treningene arrangeres omtrent annenhver gang av klubbene.

Les mer her.