Løp på hverdager

I vårt område står bedrifts-o-løpene sterkt. På Gåsbu sist tirsdag deltok 140 stk. Fint terreng og en markering med serveringssalg, og alle inntekter til ukrainske løper i vårt distrikt. Tjue av startende er medlemmer i Hamar ok, (dvs. 14 % – bedre enn på «vanlige terminsfestede løp); de fleste riktignok kamuflert under bedriftsidrettslag. Som fikk en fin tur/treningstur på godt kart og gode løyper. Innimellom framsettes som konflikt at bedrift-o «stjeler» aktivitet fra «den ordinære» o-idretten. På to løp i Glåmdalen var det siste helg ca. 45 startende hver av dagene. Bulletinen Noe nytt fra Hamar ok løser ikke det problemet, men konstaterer at det er aktivitet. Uansett så vedtok styret forleden dag at vi skal prøve å motivere for større frammøte på våre egne torsdagssamlinger for bedre å «samle klubben». I samarbeidet med Vang er det god oppslutning om treningsgruppene for de unge, men resultatlistene for de som løper utlagte løyper på våre tre løp til høsten skal legges ut på hjemmesiden. Så skal det evalueres etterpå.

Stolpejakten

Hamar kommune, utgjør primærtrioen som organiserer det hele. Kartene kan hentes i Hamar rådhus servicekontoret, HHT-butikken/turistkontoret i Strandgata, Ankerskogen svømmehall og sportsbutikker. Kartslipp 1 for områdene Hamar og Ilseng var 9. april, mens kartslipp 2 for Brumundkampen er 10. juni.

Turtraveren 

Vår postene skal være ute fra 30. april.
Turtraver’n-konvolutten inneholder 6 kart med poster inntegnet og et klippekort. En kan også registrere seg og kjøpe turer via nettet: www.turorientering.no

Les mer her.

GOD SOMMER 2022 – SOM TURTRAVER!

Les mer om turorientering her.


TRENINGSLØP – ARRANGØRER 2022

Arrangør oversikt følger under, men endringer kan forekomme og det er klubbens aktivitetskalender som til enhver tid er gjeldende. Vi samarbeider med Vang o-lag og treningene arrangeres omtrent annenhver gang av klubbene.  Les mer her.

Mandags treninger 2022 for ungdom

Les mer her.