BRAGDPREMIEN
Hamar OK’s bragdpremie ble innført i 1981. Den kan tildeles en løper som i løpet av sesongen har levert en særlig god idrettslig prestasjon. Det er klubbens styre som vurderer aktuelle kandidater og avgjør om premien skal utdeles. Utdelingene hittil har vært for prestasjoner av nasjonal toppklasse. Premien består av et gavekort pålydende 1500 kr.
VINNERE AV KLUBBENS BRAGDPREMIE

INNSATSPRISEN
Hamar orienteringsklubb ønsker gjennom innsatsprisen å hedre den ungdomsløperen under 21 år som har utmerket seg ved deltaking på terminfestede løp samt treninger, samlinger og treningsleire i regi av, eller støttet av klubben. Ved vurderingen blir både det siste året og de siste åra tatt med i betraktningen.
Bakgrunnen for innsatsprisen er at Hamar orienteringsklubb på denne måten ønsker å takke den som med stor innsats har stilt opp for klubben, og på denne måten bidratt positivt til det sportslige og sosiale miljøet i klubben. Dette i erkjennelsen av at spesielt de yngre løperne drar andre med seg. Premien består av et gavekort pålydende 600 kr.
VINNERE AV KLUBBENS INNSATSPRIS

VETERANENES HOVEDLØPSPREMIE
Hovedløpspremiens statutter: Denne pengepremie skal tilfalle den løper fra vår klubb som blir den første som oppnår medalje i Hovedløpet for yngre, langdistanse og/eller sprint. Skulle det skje at mer enn en får medalje samme år, skal medaljevinnerne dele likt uansett medaljegrad.
Ny premie er satt opp fra og med 2016.
VINNERE AV VETERANENES HL-PREMIE