Medlemskap – kontingent

Juniormedlemmer,    alder t.o.m. 20 år: kr 100,-
Seniormedlemmer,   alder f.o.m. 21 år: kr 200,-
Familiemedlemskap: kr 400,-

Innmelding ordnes ved fylle ut skjema ved å følge denne linken. Vi må ha navn, adresse og fødselsdata, mobilnummer og e-post adresse.

Æresmedlemmer

Harald Brekke,            utnevnt 08.11 1988
Ole Christian Sjølie, utnevnt 08.11 1998
Hans Ruud,                     utnevnt 27.01 2002
Terje Gudbrandsen,  utnevnt 28.01 2006
Tom-Erik Brohaug,      utnevnt 31.01 2010
EINAR LUND,                     UTNEVNT 09.02 2017
Hans Narbuvold,         utnevnt 17.02.2022
Edgar Myrvold,           utnevnt 17.02.2022
Erik Grøndalen,          utnevnt 17.02.2022
Arne Arnesen,              utnevnt 17.02.2022