Medlemskap – kontingent

Juniormedlemmer,    alder t.o.m. 20 år: kr 100,-
Seniormedlemmer,   alder f.o.m. 21 år: kr 200,-
Familiemedlemskap: kr 400,-

Innmelding ordnes ved fylle ut skjema ved å følge denne linken. Vi må ha navn, adresse og fødselsdata, mobilnummer og e-post adresse.

Æresmedlemmer

(† 2021) Harald Brekke utnevnt 08.11 1988
Ole Christian Sjølie utnevnt 08.11 1998
Hans Ruud utnevnt 27.01 2002
Terje Gudbrandsen utnevnt 28.01 2006
Tom-Erik Brohaug utnevnt 31.01 2010
Einar Lund utnevnt 09.02 2017
Hans Narbuvold utnevnt 17.02.2022
Edgar Myrvold utnevnt 17.02.2022
Erik Grøndalen utnevnt 17.02.2022
Arne Arnesen utnevnt 17.02.2022
Liv Feiring utnevnt 16.02.2023
Trond Feiring utnevnt 16.02.2023