Norge
Eventor er det vanlige påmeldings systemet i norsk orientering. I Eventor vil du finne terminlista, innbydelser til løpene, muligheter for påmelding, resultater med strekk tider mv. Eventor finner du her: http://eventor.orientering.no/Events.
Du må være registrert bruker for å melde deg på løp osv. Det er ganske greit å registrere seg i Eventor. Dersom du trenger hjelp til dette, kan du gjerne ta kontakt med Erik Grøndalen på tlf 915 16 003.

Utlandet
I utlandet er det mange ulike system. Sverige bruker også Eventor, med denne adressa: http://eventor.orientering.se. Du registrerer deg med egen bruker også i svenske Eventor.

Mange arrangører i ulike land bruker Orienteering Online til løpsinnbydelser og påmeldinger. Orienteering Online finner du her: http://orienteeringonline.net/ Det skal være greit å registrere seg sjøl her, men ta gjerne kontakt med Trond Ivar om du trenger hjelp til dette. For øvrig er det mange lokale påmeldingssystem i de enkelte land. Hamar ok er registrert fra før med brukernavn og passord i en god del påmeldings system. Trond Ivar har en viss oversikt over dette, ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp til påmelding i et fremmed land.
Samtidig som du melder deg på løp i utlandet (unntak Sverige) skal du også gi en melding om dette til Terje Gudbrandsen som fører statistikk over løpsdeltakelsen. Da vet han hvor det skal letes på nettet etter resultater. Epost: tegudbra@online.no

Oversikt over løp
I de fleste land i og utenfor Europa er det egne O-forbund med egne nettsider. Felles for alle disse er at vi finner lenke til ulike påmeldingssystem, innbydelser osv. På følgende lenke finner du adressa til mange ulike forbund: Orienteering links all over the world: http://lazarus.elte.hu/tajfutas/olink.htm Det kan være språklige utfordringer med å finne fram på enkelte av disse sidene. Dersom du bruker Google Translate eller et anna oversettings program, går det ofte greit, lell. På den norske nettsida World of O finner vi også mange interessante løp: http://cal.worldofo.com/ På denne sida er det den enkelte arrangør som fritt kan legge inn egne arrangement, for på denne måten å få flere deltakere på egne løp. Dette er altså ingen fullstendig oversikt over internasjonale løp.

Link til løp som Hamar orienterings klubb regner som interessante, ligger via aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Der finner du også direkte link til påmelding i Eventor. Ta gjerne kontakt med Trond Ivar dersom du trenger hjelp av ulike slag.