Hamar o-klubb tilbyr skolene i Hamar orienteringskart over begrensede områder for gratis nedlasting og bruk i skolens undervisning. I første omgang skolegårdskart for barneskolene. Ytterligere kartlegging pågår, så snart kan vi tilby skolekart også til ungdomsskolene og de videregående skolene. Alle kartene er i A4-format.
Det skjer stadig forandringer slik at kartene ikke er i samsvar med terrenget. O-klubben vil gjerne ha tilbakemelding når noe har skjedd. Vi reviderer da kartet og legger ut en oppdatert versjon her på hjemmesiden. Kontaktperson i o-klubben ved revisjon av kart er Terje Gudbrandsen (mobil 971 47 605).

Norges Orienteringsforbund har mange nyttige råd og tips om orientering i skolen.
På skolenettsiden “O-skolen” presenteres opplegg og materiell som er laget på skolens premisser med tanke på målene i læreplanen, ressurser og tidsbruk. Der finnes også mer informasjon om andre tiltak, som O-Challenge (skole-orienteringsdag), lærerkurs og skolekart.

BARNESKOLENE
Greveløkka skole: PDF
Prestrud skole: PDF
Rollsløkken skole: PDF
Solvang skole: PDF
Storhamar skole: PDF 


ANDRE SKOLE- OG NÆRMILJØKART
Ankerskogen: PDF
Børstad u.skole: PDF
Tiger'n: PDF

INTERAKTIVT NETTKURS
(Lær kart og kompass på en spennende og morsom måte)

KARTTEGNENE
(Både de som brukes på kart i skogsterreng og de som primært brukes på kart i urbane områder, på sprintkart)

AKTIVITETSBANK
(Tips og ideer om ulike øvelser med kart og kompass)