LEDER:
Einar Lund – Mobil: 901 46 218, E-post: eina-lu2@onine.no, Dalvikvegen 11, 2316 Hamar

NESTLEDER:
Anne Guri Jevne

KASSERER:
Erik Grøndalen – Mobil: 915 16 003, E-post: erikgr@online.no, Viborgveien 17, 2316 Hamar

SEKRETÆR:
Simen Oskal – Mobil: 995 47 792, E-post: simen.oskal@gmail.com, Snorres gate 21, 2315 Hamar

Sportslig komité Kartkomiteen Miljøkomiteen

Medlemmer:
Sverre Berg Lutnæs
Lars Grøndalen
Mona Lome
Stine Olsen Kirkevik

Leder
Andreas Huber – 419 25 080 –
ahuber@online.no
Furubergv. 26, 2316 Hamar

Medlemmer
Terje Gudbrandsen – 971 47 605 –
tegudbra@online.no
E J Berghs veg 23 B, 2316 Hamar

Harald Brekke – 906 93 643 –
harbrekk@online.no
Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

John Mikalsen

Leder
Gunnhild Ljones – 994 60 223 –
gunnhildl@hotmail.com
Frøbergv. 41, 2320 Furnes
Medlemer
Trond Ellingsen – 959 81 329 –
trond.ellingsen@eidsivaenergi.no
Borchrevinksgate 32, 2319 Hamar

Oddny Gudmundsdottir
Valgkomiteen Arrangementskomiteer Andre verv/funksjoner
Leder
Jan Olav TuterudMedlem
Ludvig Bjerke-Narud
Furugampen 2020
Leder: Jan Olav Tuterud
Løypelegger: Tore B. AluPinseløp 2021/22
Løpsleder: ?
Løypelegger: Gudbrand Lien/Frode Hjort

Furugamp 2021

Løpsleder: Morten Moen
Løypelegger: Henning Wernøe
Materialforvalter
Ole Christian Sjølie – 404 90 148 –
Utsikten 1, 2318 Hamar

Utdannings-kontakt
Eva Lutnæs – 977 66 396 –
eva.lutnas@gmail.com
Steinrøysa 30, 2315 Hamar

VDG-kontakt
Harald Brekke – 906 93 643 –
harbrekk@online.no
Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

Stolpejakt
Terje Malm – 905 22 930
Web ansvarlig

Tore Jørgensen – 970 71 403 –
tore.jorgensen00@gmail.com

Tur-orienteringsutvalg Kontakt oss
Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 –
E-post: ole.bang@vegvesen.no,
Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.
Hamar Orienteringsklubb
v/Einar Lund
Dalvikv 11
2316 Hamar
eina-lu2@online.no
Mobil : 90146218