OMFANG
Løpsdeltakelsen omfatter deltakelse for Hamar OK i terminfestede løp fra og med år 2000 (ski-o, pre-o, sykkel-o og fot-o), det vil si løp som står på terminlisten til et forbund eller krets/distrikt ned til og med kategori nærløp. Noen gråsone-løp er også innlemmet i statistikken. Det gjelder løp med en lang tradisjon og som er åpne for alle.

OPPDATERING
Oppdateringen vil bli forsøkt gjort i etterkant av hvert løp, men kan noen ganger av ulike årsaker ta noe lengre tid.
OBS!! For at vi skal klare å få med oss all deltakelse er det viktig at alle som melder seg på løp i utlandet, samtidig gir beskjed om dette til statistikkfører Terje.
Epost: tegudbra(at)online.no
Uten denne beskjeden blir ikke starten(e) registrert i statistikken!!

Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2024
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2023
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2022
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2021
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2020
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2019
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2018
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2017
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2016
Løp med deltakelse fra Hamar OK i 2015