Hamar orienteringsklubb ble stiftet 26. januar 1966 av medlemmer fra o-gruppene i Hamar-kameratene og Hamar IL.

Hamar o-klubb er en spesialklubb for orientering med rundt 250 medlemmer. Klubben har i mange år hatt bra rekruttering og en aktiv ungdomsgruppe.

Hamar orienteringsklubb står tilsluttet Norges orienteringsforbund og Norges idrettsforbund og er underlagt de lover og regler som til enhver tid gjelder for disse.

Klubben har siden 2016 en avtale med Vang o-lag om samarbeid. Avtalen gjelder samarbeid om felles treningsløp og fellestreninger for Råtasser. Klubben har også inngått samarbeidsavtale for juniorgruppen om spesialtreninger mht. o-teknisk trening. Klubbene som er tilsluttet denne avtalen er Vang o-lag, o-laget Vallset/Stange, Løten o-lag og Ringsaker o-klubb. Klubbene går inn med hver sine trenere i avtalen og samarbeider om å lage de o-tekniske øktene.

All informasjon om klubbens treningsløp ligger på klubbens hjemmeside. Aktivitetskalenderen vil til enhver tid oppdateres og det er denne som er gjeldene.

Hamar OK arrangerer årlig, sammen med Løten OL, de tradisjonelle Pinseløpene I tillegg arrangerer klubben flere mindre orienteringsløp.

Internett-adresse (hjemmeside): http://www.hamarok.no  Håndbok for Hamar OK 2024

Bankkonto nr.: 1800.14.92787
Kontaktinformasjon:
se under “komiteer og utvalg