Gubbestua i Frøbergsberget brukes som klubbhus. Hytta eies av Hamar Skiklubb, men Hamar OK har en leieavtale som gir oss rett til å disponere de to rommene i 2. etasje samt å bruke salen, kjøkkenet etc. etter avtale med skiklubben.

Rommene i andre etasje fungerer som kontor og møterom. Uthuset tjener som lagerplass for vårt tyngre arrangementutstyr.

Utleie av Gubbestua: rettes til Hans Martin Raknerud,
mobil 473 35 227, epost: gubbestua@hamar-skiklubb.no