Nytt fra Hamar ok Nr 03/23 – uke 13/23

Noe nytt fra Hamar ok, nr. 3/23 – uke 13/23, lørdag 1. april 2023. Sekretær, medlemmer, Stenfjellhytta, 1. april, styreoppnevnte verv , påske

Sekretær ikke funnet
«En arv» fra årsmøtet 16. februar var at årsmøtet ikke fant noen styresekretær som samtidig er leder av informasjonskomiteen. Valgkomiteen greidde heller ikke fram til styremøtet 29. mars å finne noen. Utfordringen var å fortrinnsvis å finne en kvinne til vervet for å oppfylle den regelbestemte kjønnsbalansen i idrettslagsstyrer. Inntil noen melder seg / dette blir løst, vil styret derfor halte videre på kanten av regelverk og se på kortsiktige åtgjerder.

Styreoppnevnte verv
Styret fordelte faste, ikke-årsmøtefastsatte verv på sitt møte 29. mars. Oversikten ligger i hjemmesidens dokumentsenter. «Vinnerne» er tilskrevet direkte. Den eneste oppgaven som ikke ble besatt er kontaktfunksjonen for barneidrett. Hvis noen ønsker å tre inn i en slik funksjon, jf. idrettens veiledning om barneidrett, se: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/, tar styret i mot forespørsler.

Stenfjellhytta – god vinter
Gladmeldingssituasjonen fra Stenfjellhytta, jf. Noe nytt nr. 2/23,  fortsetter. Hyttedriftskoordinator Erik Grøndalen fortalte styret forleden om et driftsresultat som kan nærme seg det dobbelte av fjoråret når sesongen er ute. 2022 endte på kr. 165 000 kr til fordeling på klubbene. Alle vakter t.o.m. 1. påskedag er besatt. Takk for innsatsen de som har tatt vakter. Det medvirker til at vi kan holde lav kontingent og ellers lavt kostnadsnivå for medlemmene, selv om det er en god overvekt av innsatts av skiklubbmedlemmer på vaktene i forhold til o-løpere. F.o.m. 2. påskedag er det stengt for sesongen.

Sportslig oppstart og samarbeide
Det sportslige samarbeidet mellom Hamar, Vang, Ringsaker og Mjøs-o blir og utvidet i år, med variert tilbud for ungdommer, barn og voksne både på mandager, onsdager og torsdager slik: annenhver mandag: o-teknisk trening fra 12 år, onsdager: treningsløp/nærløp med løper på A-, B-, C- og N-nivå med påmelding i Eventor, noen av onsdagene: Nammo-cup i regi av Mjøs-o og torsdager: treninger for unge utøvere særlig tilrettelagt av Vang ol. Sportslig leder Øyvind Ranestad har varslet alle under 17 år om kick-off i første uke etter påske. Dato og terminlister vil komme.

Stolpejakten er i gang
70 stolper i Ankerskogen, Hamar sentrum, Klukehagan, på Ingeberg og Ridabu og ved Lunden skole er satt ut. Kart er lagt ut i Hamar rådhus, HHT/Turistkontoret, Ankerskogen og sportsbutikker og på applikasjonen stolpejakten.no. God påske-stolpejakt!

Første april
Det er meldt fra Meteorologisk institutt og Statistisk sentralbyrå, erfaringsvis og vurdert, at i løpet av palmehelgen vil all snø i o- og stolpejaktterreng under 200 m.o.h. være borte, samtidig som føreforholdene for ski over samme nivå vil være smørefritt eller klister

God påske
Mh

Einar Lund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *