Nytt fra Hamar ok Nr 5/21 – uke 15

Kontingenter – billigere å være medlem

Årsmøtet 18. Mars vedtok å halvere kontingentsatsene vi har vært vant til gjennom mange år. Nå bare 100 kr for yngre medlemmer, 200 for voksne og 400 for familie. Kasserer Erik Grøndalen sendte ut direkte varsel om betaling – og innbetalingsmåte –  for noen uker siden. Vi håper på at alle blir med videre. Og hører dere om noen som gjerne vil melde seg inn så ligger det et skjema her: https://www.hamarok.no/innmeldingsskjema/. (Tekniske forhold har gjort at satsene i skjemaet ikke er endret).

Juniorsatsing – fra årsmøtet 

Med bakrunn i årsmøtevedtaket har Hamar ok tatt initiativ overfor Ringsaker, Vang, Vallset/Stange og Løten om en langsiktig plan for styrkets innsats for juniorer og hovedløpsårsklassene. Det er forslått å ansette en trener og aktivtetsressurs som også kan markedsføre satsingen som et prosjekt som kan gå over to- tre år. Et mål kan være god deltakelse og innsats på o-festivalen i Innlandet (Kongsvinger 2022 og Lillehammer 2024). En prosjektnavn kan derfor være ”Junior på hjemmebane”. God deltakelse i norgescup, hovedløp, stafetter mv. kan være milepeler underveis. Prosjektet er allerde indirekte startet på dugnadsbasis med allerede inngått avtale om 12 treningsopplegg på mandager fordelt på klubbene. Våre delaktige i oppfølgingen er Øyvind Ranestad, Gudbrand Lien og Andreas Huber.

Stein Larsen – 1946 – 2021

Klubbens tredje leder, den gang det het formann, Stein Larsen, døde 27. mars. Han var de noen få siste år ikke medlem, men vi merker oss omtalen i kunngjøringen fra familien: ”En veiviser i skogen, en veiviser i live” – som vitner om at han aldri var fjern for sin tid som o-løper og naturtiltrukket.

Tegne skolegårdskart – kurs

Norges orienteringsforbund tilbyr nettbasert kurs i synfaring og rentegning av skolegårdskart. Tre kursdager i mai og egenaktivitet i tillegg, se: http://orientering.no/nyheter/fremdeles-mulig-a-bli-med-pa-kurs-i-synfaring-og-tegning-av-skolegardskart/annonserte. Et slikt kart kan også være et nærkart over din egen tomt og nære nabolag. Hva med et visittkort med tomta inntegnet? Fin korona-aktivitet hvis løpstilbudet blir koronalabert. Andre kurstilbud fra NOF i kursportalen her:  https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2

Mjøs-o- er i gang – barn- og ungdomstreninger

Hvis torsdagsamlingene ikke passer (travle barn!?) er Mjøs-o sitt tilbud et alternativ på lørdager eller søndager. I tilleg til at noen allerede er gjennomført er satt opp noen datoer framover, se: https://www.mjoso.no/2021/04/07/treninger-mjos-o/. Tilbudet omfatter både ”konkurranseløyper” med o-teknisk innhold og N-løyper for alder 8 år og oppover. Pga. smittevern kreves det påmelding – i Eventor – også for ledsagere. På Mjøs-o-sidene ligger det mer om tilbudet for alle aldresgrupper, noe som utvikles utover av mjøs-o-koordinator Ludvik Rødnes.

Torsdagssamling nr én 2021 i Hamar-regi er gjennomført 

Stort oppmøte totalt på Prestrud skole, med godt over 30 fra Vang, hvorav nesten 20 under tolv år og 10 fra Hamar. Vi har noe å strekke oss etter. Pga. smittevern blir ledsagere og arangører også notert med frammøte. Postene henger ute en uke, se https://www.hamarok.no/2021/04/14/treningslop-15-april-og-ukens-loyper/ . Neste samlinger er 22. april i Vangs regi og 29. april på Prestrud igjen. Kunngjøring vil skje på hjemmesiden, facebookgruppen til Hamar Orienteringsklubb: https://www.facebook.com/groups/110748192270248 og særskilt gruppe for o-trening Hamar/Vang:  https://www.facebook.com/groups/383417332025111

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *