Nytt fra Hamar ok Nr 4/21 – uke 13

Påskeharen har hoppet i påskeløypene

Det meldes fra Furuberget at påskeharen åpenbart har startet sin våryre ferd i år med o-postjakt. Det er observert etterlatenskaper på alle postene i påskeløypene. Som kjent er påskeharens slike ikke de kjente små brune kulene som er vanlig ellers i året, men mer fargerike. Andre o-postjeger vil kunne oppdage disse ved å se seg godt om og ikke haste forbi postflaggene. Påskeløypene er merket med de små o-skjermene til og med annen påsekdag.

Verdenscup i 2023 blir ikke en del av pinseløpene

Etter en grundig gjennomgang av kartproduksjon og økonomi under ledelse av pinseløpsleder Torstein Berg, Løten, har vi meldt NOF at vi ikke kan ta på oss et WOC 2023. For å få til et godt fellesarrangement må kartarealet være stort, 25-28 km2, noe som gir en høy kostnad for Løten ol med for liten mulighet til inntekt. Løpsøkonomien viser stort negativt resultat for worldcup-delen av arrangementet, særlig pga. høye inngangsavgifter til IOF.  Selv med norgescup både for junior og senior, er det stor usikkerhet knyttet til høy nok løpsdeltakelse til samlet sett å gi et overskudd og da likevel bare beskjedent. Og da er alt av fjernsynskostnader som NOF ville dekke, holdt utenom. NOF har foreløpig svart at de skal drøfte situasjonen med IOF, men vi oppfatter at det ikke er store forhåpninger hos NOF heller til å endre avgiftsnøkkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *