Nytt fra Hamar ok Nr 05/23 – uke 24/23

Noe nytt fra Hamar ok, nr. 5/23 – uke 24/23, torsdag 15. juni 2023. Pinsen er over, sommeren er over oss,

Lite nytt fra Hamar ok på en stund, men litt Noe nytt fra Hamar ok er kanskje likevel ok? 

Pinsen er definitivt over
Elgdilten og Løvspretten 2023 var ikke de største løpene vi har gjennomført, men gode og fin samlingsplass og vær. Pinseløpsleder Frode Hjort har i eget skriv takket alle funksjonærer i Hamar og Løten for innsatsen. Jeg henger meg på: takk til våre 25 medlemmer som stilte som funksjonærer og de som deltok som løpere. Gledelig var det nye navn på resultatlistene; må bedre tider komme.

Sommeren er over oss
Mandagstreninger, onsdagstreningsløp og torsdagstreninger i samarbeidet Ringsaker-Hamar-Vang er nesten til ende før den lokale sommerstille setter inn. Bare avslutning på Domkirkeodden i dag torsdag 15. juni kl. 1730 er igjen og  én mandagstrening for ungdommer 15+ den 19. juni. For vår del har samarbeidet fungert bra med både rimelig (les: lav) innsats og deltakelse; må bedre tider komme.

O-festival, fem-dagars, sommerløp og ferieløp er normale juni – juli-begreper. Redaksjonen kjenner ikke til noen delegasjoner med slike deltakelsesambisjoner, men skulle de finnes er våre «kanaler», fjesboka og hjemmeside, mottakelige for inntrykksformidling. I «nærområdet» kan Gammelskolla to-dagers 8.-9. juli være «redningen» langtbortreisevegrere. Må bedre tider komme.

Hamar idrettsråd og Furuberget
Klubben er medlem av Hamar idrettsråd – et fellesorgan for alle idrettslag – ca. 55 – i Hamar for foredling og prioritering av offentlige midler til idretten, og andre saker som angår idrettens fellesskap. Årsmøtet ble holdt 9. juni. Hamar ok fikk årsmøtets støtte for en uttalelse til Hamar kommune om å styrke og styre samarbeidet om aktiviteter og anleggsmessige tiltak i Furuberget/Frøbergsberget og Ankerskogen. I mange år har dette skjedd litt tilfeldig, særlig i Ankerskogen. Klubbens støttede forslag kan leses på hjemmesiden under Nyheter.  

Mh Einar Lund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *