Nytt fra Hamar ok Nr 03/22 – uke 7

Uke 4/22, vi skriver lørdag 19. februar 2022. Årsmøte gjennomført, æresmedlemmer, rekruttrener, jubilanter

Årsmøte 17. februar 2022 gjennomført i Klubbscene Rolf Jacobsen, Hamar kulturhus 

22 medlemmer tilstede, hvorav to på Teams.

Dagsorden ble erfarent ledet av dirigent Tom Erik Brohaug avbrutt av inviterte Sigurd Dæhli som framsnakket og viste eksempler på pre-o, deretter koldtallerken, eplekake og kaffe levert fra Kjøkkenet AS i årsmøtesalen. Hele styret fortsetter.

To særskilte poster kom under kaffen; fire nye æresmedlemmer ble utnevnt (se under) og Terje Gudbrandsen ble tildelt Skogkarene i Hedmark sin ærespris for 2021.

Protokoller, Sigurd Dæhlies presentasjon og mer om årsmøtet kommer på klubbens hjemmeside.

 

Æresmedlemmer  

Med hjelp av tidligere utnevnte æresmedlemmer hadde styret gjort en vurdering kriterier for æresmedlemskap og funnet at klubben «ligger etter skjema» i den form for honorering av innsats i klubben over det som normalt kan forventes. Etter styrets innstilling ble Edgar Myhrvold, H90, Hans Narbuvold, H95, Arne Arnesen, H60 og Erik Grøndalen, H65, utnevnt til æresmedlemmer. Flokken består dermed av ni slike. Ære være de som særlig æres for bør som bæres eller båret er.

 

Satsing på barn og unge – rekrutt trener

En ny giv i Sportslig komite har ført til at klubben har ansatt vårt medlem Torbjørn Løkken, tidligere kjent som kombinertløperen Biri`n, nå omskolert fri ski- til o-sporet. Han skal i en 30% stilling fordelt over åtte måneder drive oppsøkende virksomhet i skolene, lede interesserte inn i o-sportens mysterier og støtte dem med aktiv opplæring og treningsveiledning i den kommende sesongen. Han vil virke i nært samarbeid med Sportslig komite og dens nyvalgte leder Øyvind Ranestad.

 

Jubilanter

Spalten har vært forsømt siste halvår, men vi prøver igjen etter prinsippet bedre sent enn aldri og gleder oss over alle som vokser i og holder ut i klubben. Vi gratulerer:

 10 år: 

Ingeborg Meyer 02.10.2011
Johanna Vangen 25.10.2011

20 år:

Kamilla Lome 09.09.2001

30 år

Ane Frogner
Tømmervold 06.05.1991

40 år

Sverre   Berg Lutnæs 05.09.1981
50 år     
Ingeborg Lindstad Børresen 26.11.1971
Ingrid Robøle 04.01.1972
Øystein Sjølie 18.02.1972

60 år 

Trond Ivar Tømmervold 19.07.1961
Bente Karine Ellingsen 28.08.1961

90 år

Edgar Myrvold 16.09.1931
Egil Renolen 10.01.1932

J

 

Mh

Einar Lund

Leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *