HARALD BREKKE – BLOMSTER FOR OVER 50 ÅR SOM STYREMEDLEM

Harald Brekke gikk på årsmøtet 2020 av som styremedlem i Hamar ok. Pga. utenlandsfravær da fikk han først den sedvanlig blomsterbuketten på styremøtet torsdag 7. mai. Leder Lund framholdt at buketten pga. våre sterke likhetsprinsipper hadde den omtrentlige standard størrelse som alle fratredende styremedlemmer får. Det er likevel noe særskilt med Harald Brekke. Skulle buketten vært proporsjonal med tjenestetid, hadde den fylt Gubbestuas store sal. Litt avhengig av klubbens rådende organisasjon, har Harald enten vært styremedlem, varamedlem eller møtt i styret nesten siden klubben ble stiftet i 1966 som sakkyndig på o-kart og leder av kartkomiteen. Han tegnet det første o-kartet over Furuberget i 1:20 000 i 1962. Orginalmatrisene er på Gubbestua. Siden har han stødig og sikkert holdt tak i både kartarbeidet med synfaring og rentegning og kartplan med finansiering og tilskottssøknader. Han har også vært styreleder, er æresmedlem og er fremdeles aktiv med i snitt 25 løp årlig de siste 10 år.

Einar Lund, leder Hamar OK.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *