Skadevirkninger av O-løp i barskogsreservater?

Norges orienteringsforbund er i kontakt med Miljødirektoratet om skadevirkninger av o-løp i barskogsreservater. De forespør klubber som vi har slike erfaringer. Vi har det.  I vårt erfaringsmelding til NOF tar vi opp at Furuberget naturreservat «beslaglegger» ca. 15 % av Furubergets skogsområde. Vi mener Fylkesmannen i Hedmark, nå Innlandet, har praktisert en restriktiv holdning i lys av at verneforskriften angir at «idrettskonkurranser er ikke tillatt», selv om vi har fått tillatelse til enkelte poster ved mindre løp. Fylkesmannens prosedyrekrav (søknad og godkjennelse) er lite hensiktsmessig for de små klubbløpene og for turorienteringen, selv om vi antar vi kunne fått dispensasjon. Vi påpeker at det ikke foreligger noen skjøtsels eller forvaltningsplan, slik verneforskriften fra 1993 sier at bør utarbeides. Vi har dermed ikke mulighet til å innvirke som høringsinstans på en slik plan. Forvaltningen blir derfor prisgitt fylkesmannens eget skjønn.  NOFs brev til departementet og et vedlegg med gjengivelse av noen naturbruksundersøkelser ligger som dokument under:

Dokumenter for nedlasting

Forfatter: Simen B. Oskal
0 Kommentarer

Kategorier: NyheterAntall visninger: 282

Tags:

Filtrering:

Sorter på:

Velg kategori(er)

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no

Turkish Voiceover

Seslendirme