Aktivitetsinfo til klubben i disse «smittevern»-tider

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid.Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte.

Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten. Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

 Egenorganisert trening
Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Hamar ok vil tilby opplegg i Furuberget i påskeuken. Mer informasjon om dette kommer. Mjøs-o sin koordinator Ludvig Rødnes jobber i disse dager med å lage usynlig-O for klubbene tilhørende Mjøs-o. Mer info kommer. 

Konkurranser
Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt.
Enn så lenge gjelder myndighetenes pålegg fram til 13. april. Med de signaler som gis i
media, er det overveiende sannsynlig at perioden med restriksjoner vil bli forlenget utover
nevnte dato. Men det er utenfor NOFs beslutningsmyndighet.

Forfatter: Mona Lome
0 Kommentarer

Kategorier: NyheterAntall visninger: 165

Tags:

Filtrering:

Sorter på:

Velg kategori(er)

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no