kartprint

Hamar OK har hatt tilbud ovenfor andre lag om print av kart til løp i mange år. Vi har i 2017 en noe redusert kapasitet til å påta oss eksterne oppdrag, men skal forsøke å få det til etter beste evne. Forutsetningen er at løyper blir levert i god tid slik at det blir litt valgmuligheter av dager å gjøre dette på.

Info og priser 2017 (samme priser i 2019)

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no

Turkish Voiceover

Seslendirme