Medlemsskap
Medlemskap - kontingent
Juniormedlemmer, alder t.o.m. 20 år: kr 200,-
Seniormedlemmer, alder f.o.m. 21 år: kr 400,-
Familiemedlemskap: kr 800,-

Innmelding ordnes ved henvendelse til leder eller kasserer. Vi må ha navn, adresse og fødselsdata, helst også mobilnummer og epost-adresse.

Æresmedlemmer
Harald Brekke, utnevnt 08.11 1988
Ole Christian Sjølie, utnevnt 08.11 1998
Hans Ruud, utnevnt 27.01 2002
Terje Gudbrandsen, utnevnt 28.01 2006
Tom-Erik Brohaug, utnevnt 31.01 2010
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no

Turkish Voiceover

Seslendirme