Løperutstyr
KLUBBDRAKTER OG LØPSUTSTYR
Selges gjennom klubbens draktforvalter Ann-Cecilie Blom-Hagen.
Hun har adresse Haugliveien 7 (rett ovenfor Solvang skole).
Tlf 984 01 284.
Medlemmer under 21 år får 20% rabatt.

EMIT-BRIKKER
Løperbrikke for elektronisk kvittering i o-løp bestilles hos materialforvalter Ole Christian Sjølie, Utsikten 1, 2318 Hamar. Telefon 957 58 664.
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no