Klubbmesterskap
KLUBBMESTERE KÅRES I DISSE KLASSER:

Langdistanse (klassisk):
D/H: 11-12, 13-14, 15-16, 17-20, 21-, 35-, 45-, 55-, 65-, 75- ...
Det er 10-års intervaller f.o.m. 35 år, uten noen øvre grense, dvs at det blir f.eks klasse H85- hvis noen i det alderstrinnet stiller til start.
I tillegg blir det løyper på N- og C-nivå uten offisielt klubbmesterskap.

Sprint:
D/H: 11-12, 13-16, 17-, 40-, 50-, 60-, 70- ...
Det er 10-års intervaller f.o.m. 40 år, uten noen øvre grense, dvs at det blir f.eks klasse D80- hvis noen i det alderstrinnet stiller til start.
Vinnertid 12-15 minutter. I tillegg vil det være en enklere sprintløype for nybegynnere uten offisielt klubbmesterskap når vi selv arrangerer mesterskapet.

Se aktivitetsplanen for mer informasjon om årets klubbmesterskap.
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no