Gubbestua
Gubbestua i Frøbergsberget brukes som klubbhus. Hytta eies av Hamar Skiklubb, men Hamar OK har en leieavtale som gir oss rett til å disponere de to rommene i 2. etasje samt å bruke salen, kjøkkenet etc. etter avtale med skiklubben.

Rommene i andre etasje fungerer som kontor og møterom. Uthuset tjener som lagerplass for vårt tyngre arrangementsutstyr.

Utleie av Gubbestua: rettes til Bjørn Andersen,
mobil 922 47 161, epost: bjornan@live.no
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no