Komiteer og utvalg

LEDER:
Arne Arnesen - Mobil: 959 81 340, E-post: Arne.arnesen(at)eidsivaenergi.no, Store Prestrudveg 39, 2315 Hamar,

NESTLEDER:
Kjersti Vestengen – Mobil: 991 50 256, E-post: kjerstengen(at)hotmail.com

KASSERER:
Erik Grøndalen – Mobil: 915 16 003, E-post: erikgr(at)online.no, Viborgveien 17, 2316 Hamar

SEKRETÆR:
Øyfrid Moen – Mobil: 928 46 356, E-post: oeyfrid.moen(at)ntnu.no

Sportslig komite

LEDER:

Mona  Lome – Mobil: 950 27 868 – E-post: mona.lome(at)gmail.com - Gartnervegen 16, 2312 Ottestad

Medlemmer
Tore Borchgrevink Alu –Mobil: 952 53 338 – E-post:tore(at)aluvestre.no - Limhusvegen 51, 2315 Hamar
Øyvind Ranestad – Mobil: 970 98 323 – E-post: Oyvind.Ranestad(at)eabeng.no - Vognvegen 190, 2319 Hamar
Nina Søndmør – Mobil: 951 81 904 – E: post: nina.sondmor(at)hamar.kommune.no, Gustav Heibergsgate 2F, 2316 Hamar.
Sverre Berg Lutnæs – Mobil: 988 46 119 – E-post: sverresen(at)gmail.com, Steinrøysa 30, 2315 Hamar.
Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 – E-post: ole.bang(at)vegvesen.no, Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.

 

Kartkomiteen

Leder
Harald Brekke 906 93 643 harbrekk(at)online.no Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

Medlemmer
Terje Gudbrandsen 971 47 605 tegudbra(at)online.no E J Berghs veg 23 B, 2316 Hamar
Ole Christian Sjølie 957 58 664 - Utsikten 1, 2318 Hamar

Miljøkomiteen

Anne Guri Jevne Arnesen – Mobil: 992 35 777 – E-post: agurij(at)hotmail.com, Store Presterudv.39, 2315 Hamar
Kjersti Rønning Huber – Mobil: 948 11 726 – E-post: kjersti.ronning.huber(at)hedmark.org, Furubergveien 26, 2316 Hamar.
Trond Ellingsen – Mobil: 959 81 329 – E-post: trond.ellingsen(at)eidsivaenergi.no, Borchrevinksgate 32, 2319 Hamar

Valgkomiteen

 

Arrangementskomiteer

 

Andre verv/oppnevnte funksjoner

 

Tur-orienteringsutvalg

Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 – E-post: ole.bang(at)vegvesen.no, Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no