Komiteer og utvalg

LEDER:
Tom-Erik Brohaug - Mobil: 928 80 844, E-post: tebrohaug(at)hotmail.com, Sverres gate 11, 2317 Hamar,

NESTLEDER:
Eva Lutnæs – Mobil: 977 66 396, E-post: eva.lutnas(at)gmail.com, Steinrøysa 30, 2315 Hamar

KASSERER:
Erik Grøndalen – Mobil: 915 16 003, E-post: erikgr(at)online.no, Viborgveien 17, 2316 Hamar

SEKRETÆR:
Øyfrid Moen – Mobil: 928 46 356, E-post: oeyfrid.moen(at)ntnu.no, Reinert Svendsensgt. 25, 2316 Hamar

Sportslig komite

LEDER:

Mona  Lome – Mobil: 950 27 868 – E-post: mona.lome(at)gmail.com - Gartnervegen 16, 2312 Ottestad

Medlemmer
Tore Borchgrevink Alu –Mobil: 952 53 338 – E-post:tore(at)aluvestre.no - Limhusvegen 51, 2315 Hamar
Øyvind Ranestad – Mobil: 970 98 323 – E-post: Oyvind.Ranestad(at)eabeng.no - Vognvegen 190, 2319 Hamar
Nina Søndmør – Mobil: 951 81 904 – E: post: nina.sondmor(at)hamar.kommune.no, Gustav Heibergsgate 2F, 2316 Hamar.
Sverre Berg Lutnæs – Mobil: 988 46 119 – E-post: sverresen(at)gmail.com, Steinrøysa 30, 2315 Hamar.
Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 – E-post: ole.bang(at)vegvesen.no, Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.

 

Kartkomiteen

Leder
Harald Brekke - 906 93 643 - harbrekk(at)online.no - Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

Medlemmer
Terje Gudbrandsen - 971 47 605 - tegudbra(at)online.no - E J Berghs veg 23 B, 2316 Hamar
Andreas Huber - 419 25 080 - ahuber(at)online.no - Furubergv. 26, 2316 Hamar

Miljøkomiteen

Gunnhild Ljones – 994 60 223 – gunnhildl(at)hotmail.com - Frøbergv. 41, 2320 Furnes
Bente Grøndalen – 913 06 438 – bengroe(at)online.no - Viborgv. 17, 2316 Hamar.
Trond Ellingsen – 959 81 329 – trond.ellingsen(at)eidsivaenergi.no - Borchrevinksgate 32, 2319 Hamar

Valgkomiteen

 

Arrangementskomiteer

FURUGAMPEN 2018:
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løypelegger: Henning Wernøe

FURUGAMPEN 2019:
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løypelegger: Trond Feiring

Andre verv/oppnevnte funksjoner

Materialforvalter 
Ole Christian Sjølie - 404 90 148 - Utsikten 1, 2318 Hamar

Utdanningskontakt 
Eva Lutnæs - 977 66 396 - eva.lutnas(at)gmail.com - Steinrøysa 30, 2315 Hamar

VDG-kontakt 
Harald Brekke - 906 93 643 - harbrekk(at)online.no - Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

Tur-orienteringsutvalg

Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 – E-post: ole.bang(at)vegvesen.no, Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no