Komiteer og utvalg

LEDER:
Einar Lund - Mobil: 901 46 218, E-post: eina-lu2(at)onine.no, Dalvikvegen 11, 2316 Hamar

NESTLEDER:
Anne Guri Jevne 

KASSERER:
Erik Grøndalen – Mobil: 915 16 003, E-post: erikgr(at)online.no, Viborgveien 17, 2316 Hamar

SEKRETÆR:
Simen Oskal – Mobil: 995 47 792, E-post: simen.oskal(at)gmail.com, Snorres gate 21, 2315 Hamar

Sportslig komite

Medlemmer: 

Sverre Berg Lutnæs   
Lars Grøndalen 
Mona Lome 
Stine Olsen Kirkevik

 

Kartkomiteen

Leder
Andreas Huber - 419 25 080 - ahuber(at)online.no - Furubergv. 26, 2316 Hamar

Medlemmer
Terje Gudbrandsen - 971 47 605 - tegudbra(at)online.no - E J Berghs veg 23 B, 2316 Hamar

Harald Brekke - 906 93 643 - harbrekk(at)online.no - Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

John Mikalsen

 

Miljøkomiteen

Leder: Gunnhild Ljones – 994 60 223 – gunnhildl(at)hotmail.com - Frøbergv. 41, 2320 Furnes
Medlem: Trond Ellingsen – 959 81 329 – trond.ellingsen(at)eidsivaenergi.no - Borchrevinksgate 32, 2319 Hamar

Medlem: Oddny Gudmundsdottir

Valgkomiteen

Leder: Jan Olav Tuterud

Medlem: Ludvig Bjerke-Narud

Arrangementskomiteer

Pinseløp 2020

Løpsleder: Jan Olav Tuterud

Løypelegger Elgdilten: Andreas Huber

Lypelegger Løvspretten: Terje Gudbrandsen

Furugampen 2020

Leder: Jan Olav Tuterud

Løypelegger: Tore B. Alu

Pinseløp 2021/22

Løpsleder: ?

Løypelegger: Gudbrand Lien/Frode Hjort

Furugamp 2021

Løpsleder: Morten Moen

Løypelegger: Henning Wernøe

Andre verv/oppnevnte funksjoner

Materialforvalter 
Ole Christian Sjølie - 404 90 148 - Utsikten 1, 2318 Hamar

Utdanningskontakt 
Eva Lutnæs - 977 66 396 - eva.lutnas(at)gmail.com - Steinrøysa 30, 2315 Hamar

VDG-kontakt 
Harald Brekke - 906 93 643 - harbrekk(at)online.no - Karl Jemtes gate 2, 2315 Hamar

Stolpejakt

Terje Malm

Tur-orienteringsutvalg

Ole Christian Bang – Mobil: 951 43 466 – E-post: ole.bang(at)vegvesen.no, Fridtjof Nansengate 16, 2319 Hamar.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no

Turkish Voiceover

Seslendirme