Turorientering

GOD SOMMER 2018 – SOM TURTRAVER!

Turorientering er å finne fram til punkter som er markert i terrenget og avmerket på et kart. Det er disse punktene (terrengdetaljene) som blant orienteringsløpere kalles ”poster”. Årets Turtraver’n består av 60 poster fordelt på 30 vårposter og 30 høstposter. Konvolutter med kart og beskrivelser kan kjøpes i HHT-butikken på
Østre torg, Sport1 Olrud og G-Max på Maxi. Kartene kan også kjøpes separat på turorientering.no 

KART:
Furuberget, Frøbergsberget, Ilseng, Imerslundmarka (Ingeberg), Gåsbu og Brumundkampen.

Oversiktskart.

Frøbergsberget har målestokk 1:5000 (1 cm på kartet er 50 m), Furuberget har målestokk 1:7500, Brumundkampen, Imerslundmarka, Ilseng og Gåsbu målestokk 1:10000. Ekvidistansen (høydeforskjell mellom høydekurvene) er for Imerslundmarka og Ilseng 2,5m, for de andre er ekvidistansen 5m.
Kartene bør beskyttes mot fuktighet med en plastlomme eller lignende.
Forklaring på noen av de mest brukte tegnene på kartene kan du finne her.

POSTENE:

Av vårpostene (1-30) står postene i Furuberget, Imerslundmarka og Ilseng ute fra 1. mai til 29. juli, på Gåsbu fra 1. juni til 30. september.

Alle høstpostene (31 – 60) står ute fra 1. august til 30. september.

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Klippetang finner dere inne i skjermen (kanna). I tillegg vil det henge en lapp med kode for registrering av postbesøk på turorientering.no.
Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.
I år er det også laget et eget opplegg i forbindelse med NM i sprintorientering i Hamar sentrum. I konvolutten ligger det et eget NM-klippekort for tre av vårpostene. Tar du minst to av disse postene før sprint NM og leverer klippekortet på Stortorget lørdag 3. juni, kan du vinne flotte premier.
Vang og Hamar samarbeider om turorienteringen og det vil i tillegg til tur-o konvoluttene være mulig å benytte nettversjonen: http://turorientering.no/hamarok/
Lykke til!

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no