treningsløp - arrangører 2017

Arrangøroversikt følger under, men endringer kan forekomme og det er klubbens aktivitetskalender som til enhver tid er gjeldende. Vi samarbeider med Vang o-lag og det understrekes at lista nedenfor gjelder de treningsløpene vi står som ansvarlig for. Treningsløpene som Vang o-lag arrangerer finner du i aktivitetskalenderen.

Ansvarlig for arrangementet skal i korte trekk sette ut postutstyr, føre liste over deltakere og plukke postutstyret inn igjen. Fullstendig instruks finnes her og på innsiden av lokket på kofferten med alt nødvendig utstyr. Kofferten hentes hos Edvin Elisenberg, Skogbrynet 11, 2316 Hamar. Telefon 908 23 001. Kart med løyper fås også hos Edvin. Disse blir vanligvis printet ut mandag eller tirsdag kveld før arrangementet.

Dato  Dag  Sted  Løypelegger  Ansvarlig 
 27. mars Mandag  Snekkerstufeltet    Mona 
 6. april Torsdag  Hedmarktoppen  Tore Alu  J. Storebakken + T. Ellingsen 
 Påske
 27. april  Torsdag  Prestrud skole  Andreas Huber  G. Lien + S. Holmen/L. Storslett 
 11. mai Torsdag Simenstua barnehage, Stavsberg Sveinung Syversen  K. Vestengen + Ø. Ranestad/M. Myklebust 
 25. mai Torsdag Ankerskogen v grusbana Sverre Lutnæs og Lars Moen  S. Lutnæs + Ole-F. Vangen + L. Moen + Grøndalen + M. Nilsen + Nordland 
 15. juni Torsdag  Domkirkeodden  Ivar Arnesen  Bang/Støeng + Tømmervold + Mikalsen 
 3.-5. juli Man-ons  Ankerskogen  Lars Grøndalen  Lars Grøndalen 
 Sommerferie
 31. august Torsdag  Hol barnehage  Sveinung Syversen T. Malm + E. Elisenberg + S. Syversen 
 14. sept Torsdag 

Nedre vanntank, Furuberget

Terje Gudbrandsen  H. Wernøe + Tuterud + Feiring 
 28. sept Torsdag  Ankerskogen v/Greveløkka  Sverre Lutnæs / Tore Alu  Miljøkomiteen + Volden + Bergersen 

Normalt løypetilbud ved treningsløp (4 løyper):
3,0-4,0 km N-nivå (nybegynner foreldre)
2,0-2,5 km C-nivå (for de eldste rekruttene m.fl)
2,5-3,0 km B/A-nivå (kort og utfordrende) 
4,5-5,0 km A-nivå (lang og vanskelig)

Løypelengdene er kun retningsgivende og må tilpasses terrenget.

Løypelegger bestemmer om den ønsker å legge inn ekstra o-tekniske utfordringer. Øvrig opplegg for rekrutter lages av rekruttrenerne.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no